Thanh niên xã Thạch Lưu với phong trào xây dựng nông thôn mới
17/09/2018 09:53
Trong nhiều lĩnh vực, thanh niên luôn đóng vai trò xung kích, tình nguyện. Chính vì vậy, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng cần thể hiện sự năng động, sáng tạo để cùng với địa phương thực hiện thành công chương trình mục tiêu xây dựng NTM
Thanh niên xã Thạch Lưu với phong trào xây dựng nông thôn mới

 

Để góp phần xây dựng chương trình nông thôn mới đạt kết quả tốt, thì mỗi đoàn viên, thanh niên đóng vai trò là người tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu rõ ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn.

 

Đoàn Thanh Niên chỉnh trang vườn hộ

Những hình ảnh trên được chúng tôi ghi lại qua các buổi lao động của Đoàn Thanh Niên qua những phần việc : Xây rảnh thoát nước, cải tao vườn tạp, chỉnh trang vược hộ,....

Những công trình phần việc mà Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Thạch Lưu triển khai thực hiện sẽ tạo động lực cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã, đồng thời góp phần vào mục tiêu xây dựng xã đạt nông thôn mới vào năm 2018.

 

 

 

Tác giả: Thanh Huê - VH - Nguồn: Hải Đăng - Bí thư ĐTN