Hội Nông Dân xã Thạch Lưu thi đua xây dựng Nông Thôn Mới
17/09/2018 04:10
Với vai trò là “trung tâm nòng cốt” trong phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các cấp Hội đã chủ động triển khai thực hiện những nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng NTM ở địa phương
Hội Nông Dân xã Thạch Lưu thi đua xây dựng Nông Thôn Mới

Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương bằng những việc làm thiết thực như: Vận động nông dân đóng góp ngày công,  xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, tổ ngành nghề có hiệu quả, tham gia phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải tạo vườn tap, chỉnh trang vườn hộ,trồng cây ăn quả cho hội viên,….

Xác định người nông dân có vị trí rất quan trọng trong phong trào xây dựng NTM, vì họ vừa là chủ thể vừa là đối tượng hưởng lợi từ chương trình, những năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác, các cấp Hội trên địa bàn xã Thạch Lưu đã tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng NTM đến hội viên, nông dân thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động như: Thông qua sinh hoạt  tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ, mở hội nghị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh giỏi. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự lực tự cường, tạo sự đồng thuận trong nông dân.

Đ/c Nguyễn Thị Hoa - CT hội Nông Dân xã phối hợp với Ủy Ban hổ trợ cây giống, trồng cây ăn quả cho hội viên

Như vậy, nông dân là một lực lượng được hình thành tất yếu trong tiến trình lịch sử, cho đến nay nông dân vẫn là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, nông dân sống ở nông thôn, sản xuất nông nghiệp, làm ra các sản phẩm nông nghiệp. Nông dân có vai trò quan trọng trong chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia.

 

 

 

 

Tác giả: Thanh Huê - VH - Nguồn: Nguyễn Hoa - CT hội Nông Dân