Đoàn Thanh Niên tham gia xây dựng nông thôn mới
12/10/2018 12:54
Tuổi trẻ Thạch Lưu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện xây dựng nông thôn mới góp phần đưa xã nhà về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018
Đoàn Thanh Niên tham gia xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục phát huy chương trình “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” thời gian qua, đoàn viên, thanh niên xã Thạch Lưu đã tham gia có hiệu quả các hoạt động xây dựng nông thôn mới góp phần đưa xã nhà về đích NTM vào cuối năm 2018 bằng những việc làm cụ thể như: Xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, xây bồn hàng rào xanh, rãnh thoát nước … .

Chương trình Hoạt động: “Thanh niên xung kích tình nguyện” ngày thứ 7, ngày chủ nhật xanh được đẩy mạnh duy trì và có hiệu quả cao.

Đoàn viên thanh niên xã Thạch Lưu giúp đỡ hộ gia đình chỉnh trang vườn tạp  (ảnh Hải Đăng)

ĐTN xây dựng vườn mẫu ông Nguyễn Mậu Lý thôn Bắc Tiến - Nhà Ngo  (ảnh Hải Đăng)

Đoàn xã Thạch Lưu phối hợp với huyện Đoàn Thạch Hà xây dựng bồn cây bóng mát đường vào trung tâm x

(ảnh Hữu Thống)

Đoàn xã Thạch Lưu cùng huyện Đoàn Thạch Hà xây dựng bồn hàng rào xanh tại thôn Lộc Ân

(ảnh Hữu Thống)

Để phát huy vai trò của thanh niên trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Mỗi người dân và đoàn viên, thanh niên phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân và đoàn viên, thanh niên kiên cố hoá đường giao thông, thuỷ lợi, góp phần hiện hại hoá nông thôn; vận động các hộ gia đình cải tạo nhà cửa, vườn ao, chuồng trại, xây nhà vệ sinh cải tiến, hầm bioga; tích cực trồng cây, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới xã Thạch Lưu ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Tác giả: Hữu Thống - Nguồn: Đoàn Thanh Niên