Người phát ngôn : Phạm Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã

SĐT: 096261199

Email: hungpham@gmail.com