1. Nguyễn Sỹ Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

SĐT: 0944041128

Email: sythanh@gmail.com

2. Hoàng Nhuận - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

SĐT: 0918993958

Email: hoangnhuan80@gmail.com

3. Phạm Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã

SĐT: 096261199

Email: hungpham@gmail.com

4. Nguyễn Hữu Chinh - Phó chủ tịch HĐND xã

SĐT: 0913441386

Email:

5. Nguyễn Mậu Dương- Chủ tịch UBMTTQ

SĐT: 0911082155

Email:

6. Nguyễn Kim Lưu- Chủ tịch Hội cựu chiến binh

SĐT: 01667308699

Email:

7. Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Hội Nông dân

SĐT: 0986591886

Email: hoanguyen85@gmail.com

8. Nguyễn Thị Thơ - Chủ tịch Hội LHPN

SĐT: 0976038866

Email:natho85@gmail.com

9. Trần Hải Đăng - Bí thư đoàn thanh niên

SĐT: 0916631566

Email: haidang287@gmail.com

10. Nguyễn Hữu Thuận - Địa chính NN- NTM

SĐT: 0917644268

Email: nguyenhuuthuan@gmail.com

11. Trần Thị Thương Mến - Lao động TBXH

SĐT: 0913420470

Email: thuongmentran@gmail.com

12. Nguyễn Thị Huê- Văn hóa thông tin

SĐT: 0976628786

Email: momxinh287@gmail.com

13. Nguyễn Hữu Minh - Chỉ huy trưởng BCHQS

SĐT: 098354950

Email:

14. Nguyễn Thị Thanh - Địa chính TNMT

SĐT: 0914005807

Email: thanhthachvinh@gmail.com

15. Dương Đình Quân - Văn phòng thống kê

SĐT: 0943261743

Email: quan88bs@gmail.com

16. Nguyễn Thị Thu Hòa - Văn phòng Nội vụ]

SĐT: 0912999508

Email: thuhoanguyen@gmail.com

17. Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Tài chính kế toán

SĐT: 0915584485

Email: quynhtrangnguyen@gmail.com

18. Nguyễn Thị Lĩnh - Tài chính kế toán

SĐT: 0916755286

Email:nguyenlinh@gmail.com

19. Nguyễn Văn Đỉnh - Tư pháp - Hộ tịch

SĐT: 0945263920

Email: dinhnguyenvan74@gmail.com

20. Trần Văn Thảo - Trưởng công an xã

SĐT: 0945526057

Email: thaotranvan@gmail.com