Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2018)
13/10/2018 12:47
Hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Nông dân việt Nam trong thời gian qua BCH hội Nông dân xã Thạch Lưu Đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày thành lập Hội.
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2018)

Bước sang thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời kỳ công nghệ 4.0 và công cuộc xây dựng nông thôn mới, các chi hội đã có bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội Nông dân xã Thạch Lưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua do Hội Nông dân tỉnh và huyện phát động trong năm 2018.

Trong những năm qua mặc dù tình hình kinh tế xã hội tỉnh nhà nói chung và xã nhà nói riêng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, thiên tai, bão lũ, vấn đề việc làm thu nhập của người dân, mặt trái của cơ chế thị trường đã ảnh hưởng đến tư tưởng, lối sống của một số hội viên nông dân. Trong bối cảnh đó, cán bộ, hội viên Hội nông dân xã Thạch Lưu đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả việc tái cơ cấu nghành nông nghiệp và đóng vai trò trung tâm, nồng cốt trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững. Thông qua đó, công tác hội và phong trào nông dân đã góp phần không nhỏ trong quá trình phát triển và xây dựng xã nhà.

Nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội đã tích cực chỉ đạo, tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, phối hợp với các sở, ban, ngành cho hội viên, nông dân vay vốn, cung ứng vật tư tổ chức tập huấn tham quan các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng các mô hình kinh tế …

Nhờ đó đã có nhiều hộ mạnh giạn đầu tư phát triển sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao, giải quyết được việc làm cho lao động ở địa phương, làm giàu cho gia đình và quê hương. Góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Thạch Lưu đã ký kết chương trình với các ban, ngành, UBND xã để phối hợp dạy nghề, tập huấn, cho vay vốn, cung ứng vật tư nông nghiệp….Hàng năm trực tiếp và phối hợp mở được 5-7 lớp tập huấn, hướng dẫn kỷ thuật cho hơn 400 lượt hội viên nông dân , thực hiện ủy thác với ngân hàng CSXH cho 120 hộ dân vay vốn sản xuất kinh doanh trên  3 tỷ đồng .Hội cũng đã tuyên truyền cho hội viên, nông dân tiếp cận các chính sách trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng được 6 vườn mẫu, Chỉnh trang cải tạo được 25 vườn hộ, huy động được trên 700 ngày công sửa chữa và làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, xóa bỏ vườn tạp….

Hội Nông dân xã Thạch Lưu hỗ trợ các hộ gia đình cải tạo vườn tạp tại thôn Đông Tiến (ảnh Thanh Hoa- CT hội ND)

Nhờ có các chính sách hỗ trợ, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, trồng rau củ quả và phát triển kinh tế vườn hộ có giá trị kinh tế cao. Đến tháng 12/2017, có 223 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, trong đó có 6 hộ sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh, 58 hộ cấp huyện và 159 hộ cấp xã.

Chủ tịch hội Nông dân xã Thạch Lưu bàn bàn giao cây trồng cho các chi Hội. (ảnh Thanh Hoa- CT hội ND)

Đối với phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới Thạch Lưu là xã đang tập trung phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về đích trong năm 2018. Ban thường vụ hội đã triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang vườn hộ, phá bỏ vườn tạp, xây dựng kênh mương tiêu thoát nước khu dân cư… Phát triển các mô hình kinh tế và giử gìn môi trường nông thôn, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, phát động phong trào “ba không”.

Hội viên hội Nông dân xã Thạch Lưu giúp nhân dân thôn Yên Nghĩa giải tỏa hành lang giao thông. (ảnh Thanh Hoa- CT hội ND)

Hội Nông dân xã Thạch Lưu phối hợp với nhân dân thôn Trung Nam láng lề đường. (ảnh Thanh Hoa- CT hội ND)

Trong phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh, Hội tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Xây dựng kế hoạch cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Vận động hội viên, nông dân tham gia lực lượng dân quân tự vệ, tổ hòa giải, tổ liên gia tự quản, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng chóng tội phạm, ma tú, chấp hành tốt Luật nghĩa vụ quân sự, Luật giao thông, tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng…

Song song với các hoạt động đó, công tác xây dựng cũng cố tổ chức Hội được các cấp Hội quan tâm cả bề rộng lẫn chiều sâu, tích cực tuyên truyền vận động và hỗ trợ bà con nông dân phát huy các nguồn lực nhằm tận dụng và khai thác tiềm năng, thế mạnh của xã nhà, góp phần quan trọng trong việc xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, vươn lên làm giàu. Tổ chức hội ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình, thu hút ngày càng đông nông dân tham gia tổ chức Hội. Hiện nay toàn xã có 5 chi Hội Tổng số hội viên trong toàn xã có 528 hội viên, chiếm tỷ lệ 88,4% so với hộ sản xuất nông nghiệp. Hàng năm có trên 80% số chi hội được xếp loại vững mạnh và khá, không có chi hội yếu kém. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cuiar cán bộ nông dân diễn ra sôi nổi trên địa bàn toàn xã … Tất cả các hoạt động của hội nông dân ngày càng được cấp ủy ghi nhận, đánh giá cao.

Thực hiện kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, của BTV Hội Nông dân huyện Thạch Hà, sự thống nhất của thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Thạch Lưu, trong hai ngày 18-19/4/2018 Ban chấp hành Hội Nông dân xã Thạch Lưu chức Đại hội Đại biểu hội nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023, có 79 đại biểu đại diện cho 508 hội viên nông dân về dự. Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023, bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Nông dân huyện Thạch Hà lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023. Tại phiên họp BCH lần thứ nhất vào ngày 19 tháng 04 năm 2018, BCH đã bầu 03 đồng chí vào Ban thường vụ, đồng chí Nguyễn Thị Hoa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát huy kết quả đã đạt được trong 88 năm qua. Hội Nông dân xã Thạch Lưu tiếp tục cùng nhau đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò trung tâm, nồng cốt trong phong trào nông dân và chương trình xây dưng nông thôn mới. Thực hiện tốt kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông Dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Quyết định 673/QĐ-TTg, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, công tác dạy nghề, hỗ trợ nông dân.

Bên cạnh đó thời gian tới các chi hội cùng với cấp ủy thôn tuyên truyền, vận động bà con nông dân sản xuất cây vụ đông, tiếp tục ra quân xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ và phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới về đích năm 2018.

 

Tác giả: Hữu Thống - Nguồn: Hội Nông Dân