BCH QS huyện Thạch hà phối hợp với xã Thạch Lưu tổ chức buổi Lễ chi trả trợ cấp 1 lần
13/09/2018 03:15
Lễ chi trả trợ cấp 1 lần theo QĐ 49/2015/QĐTTG của Thủ Tướng Chính Phủ
BCH QS huyện Thạch hà phối hợp với xã Thạch Lưu tổ chức buổi  Lễ chi trả trợ cấp 1 lần

  Thượng tá Trần mạnh Quế - Chính trị viên ban CHQS huyện Thạch Hà

 

Chiều ngày 13 tháng 9 năm 2018 ban Chỉ Huy Quân Sự huyện Thạch hà phối hợp với xã Thạch Lưu tổ chức buổi  Lễ chi trả trợ cấp 1 lần theo QĐ 49/2015/QĐTTG của Thủ Tướng Chính Phủ. Trong buổi Lễ có 189 đối tượng trong đó có 135 đối tượng của xã Thạch Lưu và 54 đối tượng của xã Thạch Đài, với tổng số tiền khoảng 450.000.000 triệu đồng.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi Lễ: 

Đ/c : Nguyễn Anh Tuấn - Ban CHQS huyện Thạch Hà

Tác giả: Thanh Huê - Nguồn: Ban CHQS