UBND xã Thạch Lưu thăm đồng đánh giá năng suất
12/09/2018 03:52
Chiều ngày 12 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân xã Thạch Lưu tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2018.
UBND xã Thạch Lưu thăm đồng đánh giá năng suất

 

Ông Hà Đăng Dũng cán bộ khuyến nông

Đánh giá năng suất trong toàn xã: Diện tích cây lúa vụ hè thu 225ha, năng suất 48,7 tạ/ha, một số giống lúa cho năng suất cao như kim cương 111,nghệ an 6, nếp 97,98,.....

Nhìn chung năm 2018 có nhiều thuận lợi về thời tiết nên năng suất đạt khá cao, sau đây là một số hình ảnh về cuộc thăm đồng, đánh giá năng suất.

Mặt trời càng lên tỏ
Bông lúa chín thêm vàng
Sương treo đầu ngọn gió
Sương lại càng long lanh.

 

 

Tác giả: Thanh Huê - Nguồn: Đình Quân - Thanh Huê