Hôm nay, được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Thạch Hà trường Tiểu học Thạch Lưu tổ chức Hội Nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 - 2019, nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.